Jména miminek...

             Jelikož jsem člověk,  mající blízko k duchovnímu světu, vybírám miminkám jména, vyzařující příjemné energie...  

 

                                                   VRH B 

              holčička  :    BOO  - hvězda                                                                              chlapečci :     BADI -   jedinečný, krásný   

                                                                                                                                                                                  BAKI -   věčný    

                                                                                                                                     BAO -   poklad, miláček    

                                                                                                                                      BASHIRI -  prorok   

                                                                                                                                                                                   BENJIRO -  ticho 

                                                                                                                                       BHAGAVAN -  avatar   

                                                                                                                                       BHUTAN -  město v Tibetu  

                                                                                                                                       BUDDHA -  osvícený  

 

            

                                                   VRH A     

      holčičky:  AMANAKI -  naděje                                                                                                                               chlapečci :   ALADÁR - osobní strážce     

                          ANUSHA -   jitřenka                                                                                                                                                      AMAN -  mír, ochrana          

                           ASHAKI  - krásná                                                                                                                                                         ARGI - světlo                        

                            ANIE                                                                                                                                                                                ASHKII - chlapec                   

                                                                                                                                                                                                                      AKAR - bílý krystal                 

                                                                                                                                                                                                                      ATHARVAN - moudrý             

                                                                                                                                                                                                                       ASSAM -  místo v Tibetu